Tumpernes Manifest
Skal tumperne redde verden, når nu de kloge ikke vil ?
   Klods Hans
- om teknologi, demokrati og bæredygtighed
Udgivet af Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Indhold

Kolding Manifestet
Kolding Manifestet - indledning
Vi betragter følgende som selvindlysende kendsgerninger

Løsningerne findes
Problemerne hænger sammen - det gør løsningerne også
Tumpernes manifest
Hvem er de så de tumper

Rimelig teknologi
Demokratiprojekt og oplysningsprojekt
Karakteristika for en rimelig teknologi
Rimelig teknologi er videns- og organisationsrig
Rimelig teknologi skaber meningsfuld kultur
- Hesten og/eller traktoren

Ansvarlig økonomi
Nogle har fordel af at ødelægge
Uansvarlige penge - og ansvarlige
To slags vækst
Vinderen er ikke altid den bedste
Samfundsmæssige kontrakter eller konkurrence

Kvalitet
Den demokratiske bund og den mafiøse top
Kriterier for en rimelig teknologiudvikling

- Barnet
- Voksne
- Tilbagetog

Klodens oplysning, udvikling og demokrati
En politisk dobbeltbevægelse - frem og tilbage
Fri os fra overanstrengelsen
Al magt til tumperne

Kolding Manifestet udsendes som en del af
Nyhedsbladet Øko-net nr. 23, februar 1998.
Det kan bestilles hos Øko-net,
Svendborgvej 9,
5762 Vester Skerninge.

Tlf.: 62 24 43 24
Fax: 62 24 43 23
e-mail: eco-net@eco-net.dk

Det findes også på Internet-adressen
www.eco-net.dk
og i en engelsk oversættelse på
http://www.eco-net.dk/ENGLISH/manifesto/main.htm

Tryk: Phønix-Trykkeriet as i Århus,
der er miljøcertificeret og EMAS-godkendt.
Oplag 16.000 eksemplarer. ISSN 1395-4881.

Litteraturliste:

Download:

   Øko-Net FremFrem